skip to Main Content

BIM

De klimaatdoelstelling vastgesteld in het verdrag van Parijs en het daaruit voortgekomen energieakkoord zorgt voor veel verandering in de bouwwereld. Duurzaamheid wordt het belangrijkste thema voor alle bouwers. De opgave is echter zo groot dat de bouwers deze vraag niet meer aankunnen. Ook leveranciers van materialen geven steeds langere levertijden en stijgende prijzen af.

Deze veranderende markt en de grote opgave die de bouwbedrijven hebben vraagt om een professionele aanpak van de projecten. De grote bouwbedrijven hebben om de processen te optimaliseren BIM ontwikkeld. Daarmee is BIM een begrip in de bouwwereld. Echter op dit moment is dat alleen nog bereikbaar voor grote bouwbedrijven. Van Gorp heeft ervoor gekozen om het bedrijf te professionaliseren en gefaseerd procesonderdelen van BIM te introduceren binnen het bedrijf. Hiervoor zijn 2 HTS-ers aangetrokken die afstuderen op de vraag “Hoe kan BIM worden ingezet bij middelgrote en kleine bouwbedrijven?”.

Wat is BIM?

BIM heeft meerdere betekenissen, daarbij zijn er twee van belang voor Aannemersbedrijf Van Gorp

Bouwwerk Informatie Model, het digitale model.

Hoe is een bouwwerk ontworpen?

Bouwwerk Informatie Modellering, de procesplanning

Hoe verloopt het bouwproces?

Introductie van BIM bij Aannemersbedrijf Van Gorp

Van Gorp anticipeert op deze ontwikkeling door als bouwbedrijf een aantal onderwerpen uit het bouwproces te optimaliseren. Het bouw- en administratieve proces zal hierdoor beter verlopen. Om dit te realiseren worden begrippen en methoden uit Bouwwerk Informatie Modellering gebruikt. Met toeleveranciers wordt als ketenpartners gewerkt. Daarmee zijn de leveranciers, daar waar het gaat om het maken van een planning en de te leveren materialen, direct betrokken bij het bouwproces. Deze samenwerking krijgt al vorm gedurende het offertetraject. Op deze manier krijgt de opdrachtgever een reële aanbieding.

Het voordeel voor de opdrachtgever

Deze werkwijze heeft voor de opdrachtgever het voordeel dat zij steeds op de hoogte is van ontwikkelingen in prijzen, levertijden en daarmee de planning van de uitvoering. Hiermee is een verstoring van het bouwproces geminimaliseerd.

Back To Top